پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : شب شعر نوروزي در زاگرب
دوشنبه، 20 اسفند 1397 - 10:46 کد خبر:30586

انجمن ايران‌دوستان مستقر در زاگرب، با همياري دفتر ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه و اروپايي جمهوري كرواسي شب شعرنوروزي را در زاگرب برگزار مي كند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) در اين شب شعر، چندين غزل بهاري از حافظ و همچنين اشعار بهاري از شاعران كرواسي و منطقهٔ بالكان توسط شاعر كروات اِنِس كيشِويچ، بازيگر تٰاتر خانم وسنا تُميناتس ماتاچيچ و ابتهاج نوايي خوانده خواهد شد.

شب شعر را صداي دلنواز چنگ چنگ‌نواز اسلونيايي برين بِرناتِويچ همراهي خواهد كرد.