پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : اجلاس آتي كنگره خبرگزاري هاي جهان در صوفيا
شنبه، 18 اسفند 1397 - 12:23 کد خبر:30568

مسايل مقدماتي نهايي برگزاري ششمين اجلاس كنگره خبرگزاري هاي جهان در سال 2019 ميلادي، در نشست شوراي اين كنگره در صوفيا پايتخت بلغارستان بررسي شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، در اين نشست به ميزباني خبرگزاري رسمي BTA بلغارستان، همچنين مسايل سازماني ششمين اجلاس كنگره خبرگزاري هاي جهان در شهر صوفيه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين نشست كه با حضور مسوولان و نمايندگان خبرگزاري ' آذرتاج ' جمهوري آذربايجان كه رياست دوره اي كنگره خبرگزاري هاي جهان را بر عهده دارد برگزار شد، خبرگزاري BTA بلغارستان، خبرگزاري رسمي كويت ( كونا ) و نيز دبيران كل فدراسيون خبرگزاري هاي كشورهاي عربي ( فانا ) و اتحاديه خبرگزاري هاي كشورهاي اروپا (EANA ) حضور دارند.

اصلان اصلان اف رئيس هيات اداري خبرگزاري ' آذرتاج ' و رئيس فعلي كنگره خبرگزاري هاي جهان، طي سخناني در اين نشست در باره ضرورت تكميل فعاليت اين كنگره، گسترش فعاليت كميته اجرايي و سايت رسمي و اصلاح اساسنامه آن و نيز ثبت نام كنگره خبرگزاري جهان در سازمان ملل متحد سخنراني كرد.

وي همچنين اظهار داشت كنگره خبرگزاري هاي جهان بايد در راستاي تقويت روابط ميان اعضاي آن تلاش هاي بيشتري از خود نشان دهد .

رئيس هيات اداري ' آذرتاج ' همچنين در باره مسايل سازماني برگزاري ششمين اجلاس كنگره خبرگزاري هاي جهان و نيز نامزدي برخي كشورهاي متقاضي براي ميزباني هفتمين اجلاس اين كنگره در سال 2022 ميلادي، مذاكره كرد.

وي اظهار داشت، كشورهاي متقاضي براي ميزباني هفتمين اجلاس كنگره خبرگزاري هاي جهان بايد نامزدي خود را بصورت رسمي در ششمين اجلاس در صوفيا مطرح كنند كه كشور ميزبان بر اساس راي گيري حاضران اين اجلاس انتخاب مي شود.

تاسيس صندوق ويژه كنگره خبرگزاري هاي جهان براي كمك به خبرگزاري هاي نيازمند از جمله مسايل مورد بررسي اين نشست بوده است.

پنجمين اجلاس كنگره خبرگزاري هاي جهان آبان ماه سال 1395 در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان برگزار شد و طي آن رياست دوره اي اين كنگره تا سال 2019 ميلادي به خبرگزاري ' آذرتاج ' واگذار شد.

در ششمين اجلاس كنگره خبرگزاري هاي جهان در صوفيا، خبرگزاري BTA بلغارستان رياست دوره اي اين كنگره را تا سال 2022 ميلادي بر عهده خواهد گرفت.