پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : «بهرام قاسمي» سفير ايران در فرانسه شد
جمعه، 17 اسفند 1397 - 20:24 کد خبر:30564

به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور، «بهرام قاسمي» به عنوان سفير جديد ايران در فرانسه منصوب شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از مهر، به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور، «بهرام قاسمي» به عنوان سفير جديد ايران در فرانسه منصوب شد.

بهرام قاسمي از تير ماه سال ۱۳۹۵ تاكنون به عنوان سخنگو و رئيس مركز ديپلماسي عمومي و رسانه‌اي وزارت امور خارجه فعاليت داشته است.

در كارنامه و سوابق كاري بهرام قاسمي سمت‌هايي چون رئيس اداره دوم سياسي، رئيس اداره مشترك المنافع، مدير كل غرب اروپا، سفير فوق العاده و تام الاختيار در كشورهاي ايرلند، اسپانيا، ايتاليا و همچنين سفير اكرديته در كشور مالت و براي چند سال نيز به عنوان معاون پژوهش‌هاي بين المللي مركز تحقيقات استراتژيك وجود دارد.