پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در بوسني
پنجشنبه، 9 اسفند 1397 - 22:46 کد خبر:30516

سمينار علمي بررسي دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران، در بوسني و هرزگوين برگزار شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) سمينار علمي بررسي دستاوردهاي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران با حضور سفير جمهوري اسلامي ايران، قائم مقام رياست جامعه اسلامي بوسني و هرزگوين و شخصيت هاي برجسته سياسي، علمي و فرهنگي به در سالن همايش هاي موسسه علمي و پژوهشي ابن سينا در سارايوو پايتخت بوسني و هرزگوين برگزار شد.

در ابتداي اين سمينار، دكتر كاظم ذوقي باراني مدير موسسه علمي و پژوهشي ابن سينا، ضمن خوشامدگويي به حاضرين هدف اين سمينار را تبيين علمي گوشه اي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي دانست و گفت: انقلاب اسلامي ايران بر پايه باور به استقلال، رهايي از سلطه و اميد به نقش موثر انسانها در تحقق جامعه اي ديني ، عدالت خواه و آزادي محور شكل گرفته است.

محمود حيدري، سفير جمهوري اسلامي ايران در بوسني و هرزگوين در سخناني با موضوع دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه سياست خارجي گفت: استقلال سياسي مهمترين دستاورد انقلاب در عرصه سياست خارجي است.

حيدري افزود: رويكرد سياست خارجي انقلاب مبتني بر اصل نه شرقي و نه غربي از يكسو و كوشش براي وحدت بين مسلمانها از سوي ديگر بوده و ثمره اين رويكرد حمايت ايران از مبارزات مردم افغانستان عليه اشغالگران شوروي سابق، حمايت از مردم مظلوم فلسطين،  كمك به مردم كويت در هنگام تجاوز صدام، حمايت از ملت بوسني و هرزگوين و دفاع از ملتهاي عراق و سوريه در مقابل گروههاي تروريستي و همكاري با قطر در محاصره اقتصادي اين كشور توسط عربستان و ديگر نمونه هايي است يكايك آنها بيانگر حمايت ايران از ملتهاي مسلمان در شرايط خطير مي باشد.

سفير كشورمان اضافه كرد: انقلاب اسلامي ايران مهمترين سد مقابل سلطه طلبي آمريكا و صهيونيسم در خاورميانه در چهل سال اخير بوده است.

در ادامه سمينار علمي حجت الاسلام محمد اريك والدمن، معاون مركز امام علي وين گفت: انقلاب اسلامي حركتي ديني است كه در تمدن مادي گرايانه جهان امروز تحولات اساسي ايجاد كرده است و نظريات امام خميني (ره) بر مساله تكامل اخلاقي و معنوي انسان تاكيد دارد.

وي افزود : انقلاب اسلامي با رهبري بي نظير آن رابطه اي عميق ميان جامعه و دين ايجاد كرده است و عنصر دين را به صورت فعال و پويا در بطن سياست و جامعه قرار داده است و  انقلاب اسلامي ايران اثبات كرده است كه دين اسلام در عمل طرفدار آزادي حقيقي، عدالت واقعي، كرامت انساني، استقلال و مقابله با سلطه است.

زلاتكو ديزدارويچ، ديپلمات برجسته بوسنيايي در اين نشست علمي گفت: ايران با وقع انقلاب اسلامي بر استبداد و استعمار غلبه و راه حفظ عزت و استقلال سياسي خويش را پيدا كرد و براي اين راه هزينه زيادي داده است.

ديزداروويچ افزود: انقلاب اسلامي ايران به روند غالب سلطه گري غرب در جهان پايان داد و لذا تمام حملات غرب به انقلاب اسلامي در طول چهل سال گذشته ناشي از ترس اسكتبار از خودآگاهي مردم و مقاومت آنها در برابر نظام سلطه است.

آقاي عثمان سفتيچ، پژوهشگر ارشد سياست بين الملل نيز در اين سمينار علمي گفت: انقلاب اسلامي ايران حاصل سرخوردگي مردم ايران از رژيم ديكتاتوري شاه بود كه توسط آمريكا و انگلستان در جريان كودتاي 28 مرداد و سقوط دولت دكتر مصدق در ازاي بازگشت به قدرت تمام كشور و مردم خود را در اختيار قدرت هاي غربي واگذار كرده بود.

حجت الاسلام اكبر عيدي استاد حوزه و دانشگاه  با ارائه مقاله خود در اين سمينار گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران موفق گرديده است عليرغم همه دشمني ها و سختي هاي چهل ساله از جمله جنگ تحميلي و توطئه هاي گوناگون خارجي و داخلي، همچنان استوار در مسير خود باقي بماند و اين نشانه اي از درستي مسير تكوين انقلاب اسلامي است كه همان مسير قوانين خلقت و احكام بي چون و چراي قرآن كريم و آموزه هاي پيابر اكرم و ائه اهل بيت است.

ايشان با اشاره به عوامل موفقيت و بقاي انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي افزود: موضع  راهبردي "ما مي توانيم"، حفظ روحيه انقلابي، اعتماد به جوانان، پيروي از رهبري و نقش محوري آن، صبر و اسقامت در راه تحقق آرمان ها و اهداف، عدم اعتماد به دشمن، معنويت و تلاش مضاعف و ... همه و همه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مبتني بر آموزه هاي ديني ماست.