پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : آيين رحمت كودكان در بلاروس
جمعه، 5 بهمن 1397 - 23:15 کد خبر:30298

تنها آيين قومي رحمت كودكان در كشور" كوري(مرغها)" در منطقه كليچوف برگزار شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از رايزني فرهنگي ايران در بلاروس، آيين رحمت "مرغها" كه يكي از ميراث فرهنگي ناملموس بلاروس مي باشد در منطقه كليچوف برگزار شد. آيين  مختص كودكان است و به همين دليل متمايز شده است. آنها با رقص و پايكوبي سرودهاي آيين را در خيابان ها و كوچه ها مي خوانند، و به ازاي آن از صاحب خانه ها بلين (غذاي روسي، تهيه شده از آرد)، چربي و شيرني جات دريافت مي كنند. جالب توجه است كه "كوري" تنها آيين رحمت كودكان، حفظ شده در كشور مي باشد. اين آيين چند سال گذشته در منطقه كليچوف احيا گرديد. تعداد روستاهايي كه اين مراسم را اجرا مي كنند با گذر زمان بيشتر مي شود.