پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : جشنواره اي در روماني
چهارشنبه، 3 بهمن 1397 - 09:37 کد خبر:30290

اينكه هنوز در سرزميني نسل تازه لباس سنتي بر تن مي كنند و در جشنواره ها حضور دارند ، مي توان به آينده آن خوشبين بود.

 به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از توريسم آنلاين، فرهنگ روماني محصولي از جغرافيا وانقلاب هاي تاريخي متمايز آن است.

براي بسياري روماني هنوز هم سرزمين اسطوره و افسانه هاست و به دليل وجود سنت هايي كه همچنان در زندگي روماني ها زنده هستند، پس اين نكته كليشه نيست.

رومانيايي ها با حفظ آداب و رسوم خود يك دروازه واقعي براي فرهنگ كشور خود گشوده اند.

ساكنان كشور واقع در جنوب شرقي اروپا و به پايتختي بخارست اين رسوم را دوست دارند زيرا رنگ به زندگي آنها مي پاشد و راهي براي ارتباط بين نسل هاي مختلف است.

برخي از اين سنت ها بر چرخه زندگي انسانها از جمله تولد ، عروسي و مرگ متمركز است و تعدادي با فصلها مرتبط هستند و بقيه هم به آيين هاي باستاني سرزمين برمي گردد اما در همگي امكان حضور تمام افراد جامعه فراهم است.

روماني از معدودترين كشورهايي است كه به رغم شيوه زندگي معاصر،موفق به تحمل آزمون گذر زمان شدند و قديمي ترين سنت ها هنوز انجام مي شوند.

«الكس رابسيوك» در سفر به منطقه ماراموريش-روماني- به ثبت جوان ترين چهره هاي شركت كننده با لباسهاي سنتي اين سرزمين در جشنواره هايي با قدمت چندصدساله پرداخته است.

لباسهاي سنتي كه در اين مراسم ها پوشيده مي شوند حاصل زحمات ارزشمند ساعتها كار زنان رومانيايي هستند.