پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : فراخوان بورسيه دانشجويان يزدي در مجارستان
شنبه، 15 دی 1397 - 09:05 کد خبر:30163

دانشجويان تا پايان وقت اداري مورخ ۲۵ ديماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ ژانويه ۲۰۱۹ مي توانند با مراجعه به آدرس Scholarship.Saorg.ir در اين زمينه اقدام نمايند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از دانشگاه يزد نظر به اقدامات و تلاش هاي بعمل آمده و پيرو مذاكرات بنياد بورس دولت مجارستان با اعطاي تعدادي بورس در مقاطع تحصيلات تكميلي ترجيحاً دكترا( PHD)  در رشته هاي تحصيلي مختلف براي سال تحصيلي ۲۰۲۰-۲۰۱۹ موافقت نموده است.

  بر همين اساس و بنا به سياستهاي اعطايي بورس دولتهاي خارجي علاقمندان مي توانند با مراجعه به آدرس اينترنتي:  ( https://apply.stipendiumhungaricum.hu ) نسبت به ثبت نام اوليه در رشته ها و دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (grad.saorg.ir) و رشته ها و دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ( edd.behdasht.gov.ir )، و اخذ كد ۵ رقمي از سامانه فوق الذكر اقدام نمايند.

ضروري است متقاضيان از طريق سامانه اطلاع رساني اداره كل بورس و اعزام دانشجويان به آدرس Scholarship.Saorg.ir نسبت به ثبت نام در سامانه جامع دانشجويي (سجاد) از تاريخ ۱۱ ديماه ۱۳۹۷ برابر با ۱ ژانويه ۲۰۱۹ تا پايان وقت اداري مورخ ۲۵ ديماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ ژانويه ۲۰۱۹ اقدام نمايند.