پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : موگريني: اتحاديه اروپا به توافق با ايران پايبند است
چهارشنبه، 12 دی 1397 - 09:58 کد خبر:30154
اساس كار ما، ۱۳ گزارش پي در پي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌است كه در همه آنها بر پايبند بودن ايران به همه تعهداتش تاكيد شده است. تلاش ما حفظ اين توافقنامه در سال جديد است. ما اين كار را به علت تامين امنيت جمعي خود انجام مي‌دهيم.


‌مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا درنخستين روز سال جديد ميلادي، درگفتگو با پايگاه اينترنتي خبري «لايو مينت»، تاكيد كرد كه اساس كار اتحاديه اروپا گزارش‌هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي‌بوده و اين اتحاديه همچنان به توافق با ايران پايبند است.

خبرنگار لايو مينت پرسيد:

خانم موگريني! شما در سالي كه گذشت بارها از اروپا خواستيد كه براي حفظ حاكميت خود تلاش كند. درباره موضوع خروج آمريكا از توافق هسته اي با ايران تلاش خود را براي ايجاد ساز و كار مالي مختص ايران و اروپا به كار بستيد. واقعا چقدر به اجراي اين ساز و كار اميدوار هستيد؟

مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا پاسخ داد: اتحاديه اروپا ۲۸ عضو دارد كه همگي آنها با همكاري جامعه بين‌الملل تلاش مي‌كنند توافق هسته‌اي ايران حفظ شود.

اساس كار ما، ۱۳ گزارش پي در پي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌است كه در همه آنها بر پايبند بودن ايران به همه تعهداتش تاكيد شده است. تلاش ما حفظ اين توافقنامه در سال جديد است. ما اين كار را به علت تامين امنيت جمعي خود انجام مي‌دهيم.

موگريني گفت:’نمي‌خواهيم ايران به سلاح هسته اي دست يابد و توافقي كه در سال ۲۰۱۵ آن را امضا كرديم، دقيقا در همين چارچوب است. اين را مي‌گويم كه به برخي از شايعات پايان دهم.درسالي كه گذشت بارها شنيده ام كه هدف اروپا از ادامه پايبندي بر توافق با ايران، صرفا ملاحظات اقتصادي و تجاري با اين كشور است؛خير به هيچ عنوان اين گونه نيست. ما به اين دليل به توافق با ايران ادامه مي‌دهيم كه اين توافقنامه از دستيابي ايران به سلاح هسته اي جلوگيري مي‌كند. ما مي‌خواهيم تا مانع از بروز يك بحران امنيت در منطقه بحران زده خاورميانه شويم.

مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: البته بخشي از اين هدف، مستلزم اين است كه شركت‌هاي ما با شركت‌هاي ايراني بتوانند رابطه اقتصادي و تجاري داشته باشند. ما براي حصول اين هدف همواره تلاش‌هاي زيادي را انجام داده ايم و اكنون اين تلاش‌ها ادامه دارد. ما تلاش مي‌كنيم به تجار اروپايي ابزارهايي بدهيم كه از آنها در برابر تحريم‌ها و تهديدهاي آمريكا محافظت كند و آنها براي مبادله تجاري با ايران گام بردارند.

موگريني گفت:البته اين موضوع بحث‌هاي زيادي را درباره حاكميت و استقلال اروپا مطرح كرده است.

ما اروپايي‌ها به هيچ عنوان نمي‌توانيم بپذيريم كه يك قدرت خارجي حتي اگر نزديكترين دوست و متحد ما باشد، براي ما تعيين تكليف كند و بگويد با چه كشوري كار كنيم و با چه كشوري كار نكنيم. اين اساسي ترين حق ما ست و نه فقط اروپا، بلكه هيچ كشوري در جهان نمي‌پذيرد يك كشور خارجي براي آنها تعيين تكليف كند .