پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : اعتراضات گسترده در مجارستان عليه دولت اوربان
شنبه، 1 دی 1397 - 10:38 کد خبر:30083

هزاران مجارستاني در جريان اعتراضات ضد دولتي به خيابان‌هاي بوداپست آمدند. اين معترضان از تغييرات قانون كار، افزايش فساد و محدوديت آزادي آكادميك تحت دولت ناسيوناليست ويكتور اوربان ناراضي هستند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از آسوشيتدپرس، اين اعتراضات كه از هفته گذشته آغاز شده، فرصتي براي اپوزيسيون تكه‌تكه مجارستان فراهم كرده است تا در كنار يكديگر براي به چالش ‌كشيدن ويكتور اوربان كه از سال ۲۰۱۰ با اختيارات روز افزون اين كشور را اداره مي‌كند، فعاليت كنند.

جنبشي مجارستاني با نام طنزآميز "حزب سگ دو دمه" جمعه شب در پايتخت مجارستان با برگزاري تجمعي سخنراني كرده، شعار دادند و نمادهايي ضد اوربان حمل كردند. معترضان با تجمع مقابل پارلمان به سمت دفاتر رياست جمهوري حركت كرده و شعارهايي عليه تغييرات قانون كار و ساير قوانيني كه طبق آن يك سيستم دادگاهي جديد زير نظر دولت تشكيل مي‌شود، اعتراض كردند.

اين دادگاه‌هاي جديد، عمدتا پرونده‌هاي حاوي مسائل دولتي از ماليات تا مناقشات انتخاباتي را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. بنابراين اينكه آنها تحت نظر دولت قرار بگيرند يك تضاد منافع شديد ايجاد مي‌شود و استقلال آنها به شدت كاهش مي‌يابد.

اوربان در هشت سال گذشته مجارستان را دچار تغيير ماهيت كرده است. قوانين جديد براي رسانه‌ها و كليساها و حضور روز افزون دولت در تمامي امور زندگي مجارستاني‌ها، از صنعت تا هنر و ورزش اجرايي شده است. دولت‌هاي اوربان در تلاش براي تمركز كنترل و احياي اقتصاد مجارستان بوده است. حزب فيدز او همچنان محبوبيت دارد و توانست در انتخابات ماه آوريل براي سومين بار پياپي دو سوم اكثريت را به دست آورد.

با اين حال اعتراضات اخير روحي در كالبد اپوزيسيون مجارستان دميده است. كاتاليزور اين اعتراضات يك قانون جديد كار است كه منتقدان با نام "قانون برده‌داري" از آن ياد مي‌كنند و ۱۲ دسامبر توسط قانونگذاران تاييد شد. طبق آن، ميزان ساعات اضافه كاري كه كارفرمايان مي‌توانند از نيروهايشان درخواست كنند تا به صورت داوطلبانه انجام دهند، افزايش مي‌يابد، شش روز كاري دوباره باز مي‌گردد و كارفرما اجازه دارد تا سه سال پرداخت اضافه ‌كار را به تعويق بيندازد.