پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تصميمات ايران و تركيه براي همكاري‌هاي استراتژيك
شنبه، 1 دی 1397 - 09:27 کد خبر:30082
‌اردوغان: اقدام يكجانبه آمريكا در اعمال تحريم ها، امنيت جهاني و بين‌المللي را تهديد مي‌كند و همه بايد بدانيم كه امروز جهان محتاج صلح و امنيت است نه جنگ.


روحاني رئيس جمهوري پس از امضاي اسناد همكاري ميان ايران وتركيه در نشست مشترك خبري با همتاي تركيه‌اي خود، اظهار داشت: در جلسه شوراي عالي روابط راهبردي براي رفع موانع احتمالي در زمينه توسعه روابط اقتصادي و تجاري دو كشور تصميم‌گيري شد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از روزنامه اطلاعات، وي با بيان اين كه در مذاكرات دوجانبه با رئيس جمهوري تركيه همكاري‌هاي دوجانبه ،مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، با قدرداني از مواضع بسيار قاطع و صريح شخص اردوغان و دولت تركيه در برابر يكجانبه‌گرايي و تحريم‌هاي غيرقانوني و ظالمانه آمريكا عليه ايران، تصريح كرد: اين مواضع به معناي پايبندي دو كشور به قانون، منافع مشترك و اخلاق است .

رئيس جمهوري اقدام آمريكا عليه ايران را اقدامي ۱۰۰ در صد تروريستي توصيف كرد و گفت: دولت آمريكا با اعمال تحريم‌هاي ظالمانه دولت‌ها و شركت‌هاي ديگر را براي اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ و تجارت آزاد با ايران مي‌ترساند و اين اقدام آمريكا برخلاف مقررات بين‌المللي است.

روحاني خاطر نشان كرد: قطعنامه ۲۲۳۱ به عنوان يك قطعنامه الزام‌آور از همه كشورها مي‌خواهد كه از آن حمايت كنند؛ لذا معدودي از كشورها كه به تفكر آمريكايي ملحق شده‌اند، قوانين و مقررات بين‌المللي را زير پا گذاشتند.‌رئيس جمهوري تصريح كرد: معتقديم دوران قلدرمآبي در جهان به پايان رسيده است و امروز ملت‌ها بر مبناي منافع مشترك تصميم‌گيري و رفتار مي‌كنند.‌روحاني خاطر نشان كرد: در جلسه شوراي راهبردي برات و واعظي به عنوان مسئولان كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور تعيين شدند تا با تقويت همكاري‌هاي مشترك ،سرعت توسعه روابط دو جانبه را افزايش دهند.

اردوغان هم در اين نشست مشترك خبري اهتمام كشورش را براي توسعه و تحكيم بيش از پيش روابط با ايران مورد تأكيد قرار داد و گفت: تركيه مصمم است روابط خود را با ايران محكم‌تر از گذشته ادامه دهد و بر عزم و اراده خود در تعميق روابط دو كشور تأكيد داريم .‌رئيس جمهوري تركيه همچنين با تأكيد بر اين كه طرفين برجام بايد بر آن متعهد باشند و ادامه آن به نفع صلح و امنيت جهاني است، گفت: پايبندي ايران به برجام بارها از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تأييد شده است و خروج آمريكا از اين معاهده درست نيست.‌اردوغان با بيان اين كه اعمال تحريم آمريكا عليه ايران امنيت و ثبات منطقه را تهديد مي‌كند، گفت: به عنوان تركيه از اين اقدام آمريكا به هيچ وجه حمايت نمي‌كنيم و براي كاهش تبعات آن نسبت به ايران آماده همكاري هستيم چرا كه حقوق همسايگي ايجاب مي‌كند كشورهايمان در روزهاي سخت در كنار يكديگر باشند، لذا به رغم فشارهاي ناحق نسبت به ايران در كنار مردم اين كشور خواهيم بود.

بيانيه پاياني پنجمين نشست

روساي جمهوري دوكشوردر يك بيانيه مشترك كه در پايان پنجمين نشست‌ منتشر شد، تاكيد كردند كه هرگونه اقدام لازم را به منظور افزايش تجارت في مابين به هدف ۳۰ ميليارد دلاري ‌به كار خواهند گرفت.

روحاني و‌ اردوغان‌ همچنين با ابراز تاسف عميق از خروج آمريكا از برجام و تحريم هاي يكجانبه و غيرمنصفانه اي كه توسط ايالات متحده آمريكا بر بخش هاي گسترده اي در ايران اعمال شده است،‌ از اين كه اعمال اين تحريم ها موجب آسيب‌رساني به زندگي مردم بي گناه شده است و بر تجارت منطقه اي، رفاه و ثبات منطقه تاثير مي‌گذارد، ابراز نگراني

كردند.

متن بيانيه به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين نشست شوراي عالي همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه در تاريخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ ( ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ) در آنكارا، تركيه، به رياست مشترك جناب آقاي دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران و جناب آقاي رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه و با حضور وزراي امور خارجه دو كشور به عنوان هماهنگ كننده و رئيس دفتر رئيس جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير نفت، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نيرو، وزير راه و شهرسازي جمهوري اسلامي ايران و همتايان آنها وزير محيط زيست و شهرسازي، وزير انرژي و منابع طبيعي، وزير خزانه داري و ماليه، وزير صنعت و فناوري، وزير تجارت جمهوري تركيه و همتايان آنها برگزار شد.

طرفين، با در نظر گرفتن روابط في مابين و‌ تحولات منطقه اي،‌ با رضايت عميق و به رسميت شناختن ويژگي خاص رابطه برادرانه و دوستانه‌شان طي قرن ها و بسط آن به زمينه‌هاي فراوان مختلف بر پايه احترام متقابل، منافع مشترك و رعايت حسن همجواري،

با تاكيد مجدد بر اراده قوي سياسي شان براي ارتقاي مستمر مناسبات اقتصادي و بازرگاني به نفع مشترك مردم دو كشور،‌

با به رسميت شناختن تصميماتي كه در نشست هاي قبلي شوراي عالي همكاري ايران و تركيه و در ديدار مقامات عالي رتبه دو كشور اتخاذ شده‌اند،

با ابراز اراده خود براي تعميق گفتگوهاي سياسي و امنيتي مبتني بر مبارزه با تروريسم در تمامي اشكال و ظهور و بروز آن و با آگاهي از اين موضوع كه اين تلاش ها به حفاظت و تقويت امنيت منطقه اي و بين المللي كمك خواهد كرد،

با اعلام رضايت از اين كه رشد مناسبات اقتصادي و بازرگاني نه فقط به نفع طرفين خواهد بود، بلكه همچنين به تقويت همكاري ها و فهم متقابل دو كشور منجر خواهد شد،

با تاكيد بر اهميت اساسي و نياز به حفظ برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه دستاوردي قابل ملاحظه در ديپلماسي چندجانبه براي حل و فصل منازعات بين المللي است و طي قطعنامه ۲۲۳۱ به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد رسيده است، با اذعان به اين كه توسعه جامعتر مناسبات دوجانبه به ارتقاي ثبات، صلح و سعادت هر دو كشور و كل منطقه مي انجامد،

بر اهميت تقويت بيشتر روابط دوجانبه از طريق تداوم گفتگوهاي سياسي و اقتصادي و استمرار تبادل هيات هاي عالي رتبه ميان دو كشور تاكيد كرده اند،

توافق كردند كه مناسبات دوستانه‌اي كه‌ اكنون ميان مجلس شوراي اسلامي ايران و مجلس ملي كبير تركيه وجود دارد را از طريق افزايش تماس‌هاي پارلماني ادامه داده و تقويت كنند،

مجدداً بر اين اصل تاكيد كردند كه حداكثر استفاده از مكانيسم همكاري‌هاي موجود عليه فعاليت هاي غيرقانوني و تروريستي عناصر پ.ك.ك و پژاك در طول مرزهاي مشترك، به همراه انجام اقدامات مشترك براي دستيابي به نتيجه در همكاري براي مبارزه با تروريسم و جنايت هاي سازمان يافته، به نفع هر دو كشور خواهد بود.

تمايل خود را براي انجام هرگونه اقدام لازم به منظور افزايش تجارت في مابين به هدف ۳۰ ميليارد دلاري به وسيله تقويت ساز و كار‌هاي موجود مانند كميسيون اقتصادي مشترك، شناسايي زمينه هاي جديد همكاري اقتصادي و توسعه اقدامات مقتضي براي برقراري مشاركت تجاري نزديكتر و تدارك شرايط بهتر براي سرمايه گذاران در دو كشور، تسهيل حمل و نقل كالا و افزايش مشاركت بخش خصوصي در همكاري تجاري و بازرگاني مورد تاكيد قرار دادند،

بر اهميت ارائه تضمين هاي لازم به بخش خصوصي مانند ايجاد فضاي امن و مطلوب براي سرمايه گذاري تاكيد كردند،

اراده خود مبني بر ارتقاي زيرساخت هاي حمل و نقل و گمركي براي حفظ ارتباطات اقتصادي مستمر منطقه اي كه به ثبات منطقه كمك مي‌كند را اعلام كردند،

از همكاري در حوزه انرژي ابراز رضايت وبر تمايل خود براي ارتقاي سطح همكاري در اين زمينه بر پايه منافع متقابل در آينده مجدداً تاكيد كردند،

توافق كردند همكاري در زمينه گردشگري، فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم، جوانان و ورزش را افزايش دهند،

از روند رو به افزايش علاقمندي طرفين براي تبادل دانشجو، استاد و پژوهشگران و آموزش و پرورش ميان دو كشور استقبال كردند،

علاقمندي مشترك خود را براي افزايش گفتگوهاي دوجانبه در حوزه امداد و نجات بلاياي طبيعي و حمايت براي كاهش مخاطرات در دو كشور ابراز كردند،

با در نظر گرفتن اينكه روابط مردم دو كشور و مناسبات كنسولي به عنوان ستون اصلي در روابط دوجانبه سياسي، اقتصادي و فرهنگي به شمار مي آيند، بر لزوم تقويت تلاش ها براي افزايش همكاري در حوزه كنسولي تاكيد كردند،

توافق كردند همكاري ميان مقامات ذيربط دو كشور براي كنترل جريان مهاجرت غيرقانوني و مبارزه با قاچاق انسان را تقويت كنند،

بر حمايت خود از ادامه برجام كه منضم به تصميم ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل است و همچنين بر لزوم اجراي كامل برجام در چارچوب تعهدات تمامي طرف ها تاكيد كردند،

با ابراز تاسف عميق در زمينه خروج آمريكا از برجام و تحريم هاي يكجانبه و غيرمنصفانه اي كه توسط ايالات متحده آمريكا بر بخش هاي گسترده اي در ايران اعمال شده، به طور مشترك از اين كه اعمال اين تحريم ها موجب آسيب رساني به مردم بي گناه مي شد و بر تجارت منطقه اي، رفاه و ثبات منطقه تاثير مي گذارد، ابراز نگراني كردند،

در خصوص مسايل منطقه اي و جهاني مورد علاقه تبادل نظر نموده و در اين زمينه اشتراك نظر داشتند كه اصول شناخته شده جهاني و بويژه احترام كامل به حقوق بين الملل و حل و فصل مسالمت آميز احتلافات، عدم توسل به استفاده از زور يا تهديد زور مي بايست همچنان در روابط بين الملل حاكم باشند،

تعهد خود را به تماميت ارضي، اتحاد سياسي و حاكميت ملي سوريه مورد تاكيد قرار دادند و اذعان كردند كه مناقشه سوريه فقط از طريق سياسي مي تواند پايان داده شود،

انتظارات خود را مبني بر اين كه دستاوردهاي حاصله از گفتگوهاي روند آستانه توسط ايران، تركيه و فدراسيون روسيه به عنوان كشورهاي ضامن منجر به پيشبرد فرآيند سياسي مي شود اعلام كردند،

با اشاره به ضرورت مبارزه با تروريسم و افراطي گري در سوريه، بر نياز به ادامه همكاري در چارچوب روند آستانه به منظور كاهش آلام مردم سوريه تاكيد كردند،

با بررسي آخرين تحولات يمن و شرايط اسفبار مردم، هر دو طرف از تفاهم مقدماتي كه با فراهم آمدن بستر لازم توسط سازمان ملل متحد كه در جريان گفتگوهاي سوئد ميان گروه هاي يمني حاصل شد استقبال و ابراز اميدواري كردند‌‌ كه توافقات با حسن نيت دو طرف براي فراهم آمدن زمينه دستيابي به توافق نهايي از طريق گفتگوهاي جامع يمني – يمني و به رهبري يمني ها به اجرا در آيد. همچنين هر دو طرف نگراني خود را در زمينه شرايط وخيم انساني در يمن ابراز كردند و خواستار تسريع در ارسال كمك هاي بشردوستانه به اين كشور شدند.

تاكيد كردند كه صلح و ثبات پايدار در افغانستان فقط از طريق فرايند واقعي صلح افغاني-افغاني كه منجر به يك راه حل سياسي شود امكانپذير خواهد شد و حمايت خود از اين راه حل را اعلام كردند،

تعهد خود مبني بر حفظ تماميت ارضي و اتحاد سياسي عراق را به عنوان يك اصل براي صلح منطقه اي و بين‌المللي اعلام و حمايت خود از دولت عراق در تلاش هايش براي مبارزه با تروريسم و بازسازي آن كشور را ابراز و بر اهميت ارتقاي همكاري‌هاي سه جانبه ميان ايران، تركيه و عراق در حوزه اقتصاد و امنيت به منظور ايجاد ثبات پايدار در منطقه تاكيد كردند،

بر محوريت دفاع از آرمان فلسطين و قدس شريف براي كل بشريت و در همبستگي كامل با مردم فلسطين، تاكيد و هرگونه تلاش براي تغيير وضع حقوقي و تاريخي قدس را رد كرده و شهرك سازي هاي غيرقانوني و تخريب ها و ديگر موارد جدي نقض حقوق بين الملل و حقوق بشر توسط نيروهاي اشغالگر را محكوم كردند و از جامعه بين الملل خواستند حمايت خود را از حق مشروع مردم فلسطين براي تاسيس كشور مستقل، مقتدر و داراي حاكميت به پايتختي قدس شريف افزايش دهند،

بر اهميت همكاري در سازمان هاي بين المللي چون سازمان همكاري اسلامي، اكو و دي هشت كه هر دو كشور از اعضاي آنها هستند، تاكيدكردند،

با توجه به موارد مطروحه در بالا و به مناسبت پنجمين نشست شوراي همكاري عالي رتبه، اسناد زير در حضور جناب آقاي رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه و جناب آقاي دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران به امضا رسيد:

- سند همكاري در زمينه مطبوعات و رسانه ها

- يادداشت تفاهم همكاريهاي بهدا‌شتي

دكتر روحاني در جلسه شوراي عالي روابط راهبردي ايران و تركيه

رئيس جمهوري با تاكيد بر اين كه اراده ايران تعميق و توسعه هرچه بيشتر روابط با تركيه در عرصه هاي اقتصادي، انرژي، حمل و نقل، گردشگري و علمي است، اظهارداشت: تهران از توسعه بيش از پيش روابط دو كشور كاملاً استقبال و از هر گونه همكاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك حمايت و پشتيباني

مي‌كند .

حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني عصر پنجشنبه در پنجمين جلسه شوراي عالي روابط راهبردي ايران و تركيه، تلاش هرچه بيشتر براي تحقق هدفگذاري تجارت ۳۰ ميليارد دلاري را ضروري خواند و گفت كه در اين مسير تقويت همكاري‌هاي بانكي و ساز و كار‌هاي موجود مانند كميسيون اقتصادي مشترك، شناسايي زمينه هاي جديد همكاري اقتصادي و توسعه اقدامات مقتضي براي برقراري مشاركت تجاري نزديكتر و تدارك شرايط بهتر براي سرمايه گذاران در دو كشور، تسهيل حمل و نقل كالا و افزايش مشاركت بخش خصوصي در همكاري تجاري و بازرگاني ضروري است.

رئيس جمهوري با اشاره به ظرفيت‌هاي ترانزيتي دو كشور ، تصريح كرد: ظرفيت ها در اين حوزه به نحوي است كه مي توانيم مسير ترانزيتي شرق به غرب را با سرمايه‌گذاري مشترك متحول سازيم .‌وي همچنين به همكاري هاي دو جانبه و سه جانبه ايران و تركيه در روند مذاكرات آستانه به اتفاق روسيه اشاره كرد و گفت: اين مذاكرات موفق و موثر بوده و لازم است روند تثبيت امنيت، بازگشت آوارگان، حفظ تماميت ارضي، تدوين قانون اساسي و تشكيل حكومتي با اراده مردم با دقت ادامه يابد.‌ رئيس‌جمهوري همچنين تسريع در تشكيل پنجره واحد گمركي را مورد اشاره قرار داد و گفت: مصميم از فعاليت بخش هاي خصوصي دو كشور و رفع مشكلات احتمالي ، حمايت كنيم.

روحاني تصريح كرد: ايران همواره در روز هاي سخت در كنار مردم و دولت تركيه بوده و امروز خوشحاليم در شرايط تحريم غيرقانوني و ظالمانه دولت آمريكا عليه ايران، دولت و ملت تركيه در كنار ايران قرار دارند.

رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه هم در اين جلسه تشكيل اين نشست را در دوره‌اي كه آمريكا تحريم عليه ايران را افزايش داده است حائز اهميت دانست و گفت: در چهار نشست گذشته تصميمات خوبي براي توسعه روابط در حوزه‌هاي مختلف اتخاذ شده و امروز نيز در چارچوب تجارت ترجيحي مصمم هستيم تمام ظرفيت‌هاي همكاري را فعال سازيم .‌و‌ي خاطر نشان كرد: اقدامات و تحريم‌هاي غيرقانوني آمريكا تاثيرات منفي و مخربي در حوزه تجارت خارجي دو كشور گذاشته است اما تبعات آن را به حداقل خواهيم رساند.‌اردوغان با تاكيد بر اين كه همواره با تحريم هاي يكجانبه آمريكا مخالف بوده و هستيم، گفت: تركيه امنيت و ثبات ايران را امنيت و ثبات خود مي‌داند.‌رئيس جمهوري تركيه در ادامه مذاكرات، به همكاري دو كشور در مسايل منطقه‌اي اشاره كرد و گفت: به نتيجه رسيدن روند آستانه در باره سوريه با همكاري مشترك ايران، تركيه و روسيه، نمونه اي از همكاري موفق براي صلح پايدار در منطقه است و بايد در مقابل مداخله خارجي در اين روند ايستادگي كنيم.

در جمع تجار و فعالان اقتصادي ايران و تركيه

رئيس جمهوري با تاكيد بر اين كه ايران آماده تامين انرژي تركيه در درازمدت است، بار ديگر تحريم هاي آمريكا عليه ايران ‌را ظالمانه خواند و اظهارداشت: جز مقررات بين المللي و منافع ملت ها هيچ قدرتي نبايد در روابط اقتصادي ما تاثير گذار باشد و قادريم با مديريت صحيح، تحريم را به فرصتي براي در هم تنيدگي اقتصاد ايران و تركيه تبديل كنيم .

حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني شامگاه پنجشنبه در جمع تجار و فعالان اقتصادي ايران و تركيه، با تاكيد بر اين كه «بايد از تجارت ترجيحي به سمت تجارت آزاد برويم»، گفت: آماده حمايت و تامين شرايط لازم براي حضور سرمايه گذاران ترك در بازار انرژي هستيم.‌وي اظهار داشت: بر اين باور يم كه شرايط تحريم‌هاي ظالمانه و غيرعادلانه عليه ملت ايران مي‌تواند به شرايطي بسيار ارزشمند طلايي براي اتصال اقتصاد دو كشور تبديل شود به نحوي كه هيچ تهديد و اقدامي نتواند آن را دچار خدشه كند.‌

رئيس جمهوري افزود: مصمم هستيم امنيت و ثبات را به كل منطقه بازگردانيم و در اين زمينه در سال‌هاي اخير همكاري‌هاي خوبي براي ايجاد امنيت و مبارزه با تروريسم انجام داده‌ايم.‌وي خاطرنشان كرد: اگر بناست ايران و تركيه گام‌هاي مهمي را به نفع دو ملت بردارند، اولين شرط آن ايجاد امنيت و ثبات است و بي‌ترديد امنيت ما نمي‌تواند از امنيت منطقه جدا باشد، لذا مصميم امنيت و ثبات را در منطقه برقرار سازيم.‌

روحاني گام دوم در مسير توسعه روابط تهران – آنكارا را ايجاد زمينه و تسهيلات لازم براي فعاليت اقتصادي دانست و گفت: دو طرف تصميم گرفتيم تسهيلات بيشتري براي ورود و خروج و فعاليت بازرگانان و مردم دو كشور فراهم كنيم و در ارتباط با ايجاد تسهيلات بانكي، پولي و ارتباطات اقتصادي بين دو كشور تصميمات خوبي اتخاذ كرديم.

رئيس جمهوري با اشاره به اينكه فعاليت اقتصادي بدون تسهيلات مالي امكان‌پذير نيست، گفت: در شرايطي مي‌توانيم به هدف ۳۰ ميليارد دلاري برسيم كه شرايط و تسهيلات مالي بين دو كشور مناسب باشد و در اين زمينه مؤسسات، بانك‌ها، صندوق، بيمه، كشتيراني و حمل و نقل مي‌تواند نقش سازنده‌اي ايفا كند.‌روحاني در ادامه همكاري دو كشور در زمينه انرژي را مورد اشاره قرار داد و گفت: آمادگي داريم انرژي تركيه را براي بلندمدت، تأمين كنيم. ‌وي خاطر نشان كرد: ايران از فعاليت و سرمايه‌گذاري تركيه در بخش‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع بالادستي و پايين‌دستي انرژي حمايت مي‌كند و آمادگي دارد مواد ، زمين و امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهد.

‌‌رئيس جمهوري تصريح كرد: نه لبخند كسي در روابط اقتصادي و تجاري ما تأثيرگذار است و نه عصبانيت و اخم قدرتي مي‌تواند در اين روابط اثرگذار باشد.حضور رئيس جمهوري و هيات همراه ايران در آنكارا به معناي اراده ما براي توسعه و تقويت روابط و پذيرايي دولت تركيه از هيأت ايراني به معناي آمادگي اين دولت در مسير تحكيم روابط دو كشور است.

‌در اين همايش رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه هم با اشاره به وجود روابط چند جانبه و وسيع بين ايران و تركيه گفت: هدف تركيه اين است كه سطح روابط اقتصادي خود را با ايران به سطح روابط سياسي ارتقاء دهد.

رئيس جمهور ي تركيه تسريع در اجراي تجارت ترجيحي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: سفر دكتر روحاني به تركيه مي‌تواند نقطه عطفي در توسعه تجارت ترجيحي بين دو كشور باشد. ‌‌

رئيس جمهوري تركيه با اشاره به اعمال تحريم آمريكا عليه ايران، گفت: تصميم آمريكا در‌‌ اعمال تحريم نبايد مانع رسيدن به هدف دو كشور در توسعه روابط اقتصادي باشد و بايد بدانيم تصميم آمريكا به معناي تنبيه مردم ايران است و اين موضوعي است كه تركيه در هر فرصتي آن را به صراحت اعلام مي‌كند.

‌اردوغان افزود: اقدام يكجانبه آمريكا در اين زمينه امنيت جهاني و بين‌المللي را تهديد مي‌كند و همه بايد بدانيم كه امروز جهان محتاج صلح و امنيت است نه جنگ.رئيس جمهوري تركيه تصريح كرد: تركيه تحريم‌ها را قبول ندارد و هيچكس نمي‌تواند به دليل آن از تركيه انتظار داشته باشد كه روابط اقتصادي با ايران را كاهش دهد و امروز در چارچوب همبستگي متقابل مصمميم همكاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي را با حمايت از بخش‌هاي خصوصي انجام دهيم و لازم است نقشه راهي را براي اين همكاري‌ها ترسيم كنيم و بدون ترديد مي‌توانيم تهديد را به فرصت تبديل كنيم و فعالان اقتصادي به موضع محكم تركيه عليه تحريم‌ها باور داشته باشند.