پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : واكنش وزارت خارجه ايران نسبت به اقدام تيرانا
پنجشنبه، 29 آذر 1397 - 14:39 کد خبر:30076

سخنگوي وزارت امور خارجه به اقدام غير قابل قبول دولت آلباني در اخراج دو ديپلمات ايراني واكنش نشان داد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) قاسمي با نكوهش اين اقدام گفت: اين اقدام و سناريو تحت فشار دولت آمريكا و سرويس امنيتي رژيم صهيونيستي و با همكاري برخي گروههاي تروريستي ضد ايراني و با بيان ادعاهاي واهي و نادرست تدوين و در جهت تخريب و تحت تاثير قرار دادن روابط ايران و اروپا اجرا شده است. اين رفتار دولت آلباني كه هيچ توجيه و پايه و اساس منطقي ندارد تماما بر بنيان اطلاعات ساختگي و غلط برخي سرويس هاي امنيتي و اقدامي محكوم و غير قابل قبول تلقي مي شود. جاي تاسف دارد كه اين بار سناريوسازان ضد ايراني كشور آلباني كه همواره از روابط خوبي با ايران برخوردار بوده است را قرباني نقشه هاي شوم خود قرار داده اند.

قاسمي تصريح كرد: ما اين اقدام  نابخردانه  تحميلي بر اين كشور را در ادامه همان خط تخريب و اخلال در روابط خارجي ايران، بويژه با اروپا و نيز با هدف ايران آزاري و ايران هراسي اي مي دانيم كه توسط آمريكايي ها و صهيونيست ها همواره دنبال مي شود كه ذوق زدگي كودكانه و از سر ناشيگري و ورود عجولانه به اعلام موضع گيري و بيان شادماني ابلهانه برخي مقامات آمريكايي بويژه وزير خارجه آن كشور از اين اقدام  گواهي بر اين تلاش هاي مذبوحانه افراد غير حرفه اي و مزد بگير گروههاي تروريستي طي ساليان اخير است.

قاسمي در پايان افزود: در ماههاي اخير شاهد آن بوديم با جدي تر شدن همكاري هاي ايران و اروپا براي بي اثر كردن تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني آمريكا، طراحي سناريوهاي تخريب روابط ايران و اروپا بيشتر شده است كه البته با هوشياري، درايت و كياست طرفين قطعا ناكام خواهد ماند.