پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : هزاران پناهجو پشت مرز كرواسي گير افتادند
یکشنبه، 25 آذر 1397 - 11:09 کد خبر:30046

هزاران پناهجو به دليل شرايط نامساعد آب و هوايي و تدابير شديد پليس زاگرب، براي گذر از مرز بوسني، پشت مرز كرواسي كه مرز اتحاديه اروپا را در منطقه بالكان تشكيل مي دهد، گير افتاده اند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) خبرگزاري رويترز روز شنبه از بيهاج در بوسني گزارش داد: بيش از 23 هزار تن كه بيشتر از كشورهاي پاكستان، افغانستان، عراق و ايران هستند از ژانويه (2018) وارد بوسني شده اند كه حدود پنج هزار تن از آنان به علت سردي هوا و ممانعت پليس كرواسي نتوانسته اند به سفر خود براي ورود به داخل اتحاديه اروپا ادامه دهند و در اردوگاه هاي مرزي بوسني گيرافتاده اند.

مقام هاي رسمي بوسني به رويترز گفته اند: اتحاديه اروپا بيش از 9 ميليون و 200 هزار يورو (معادل 10 ميليون و 400 هزار دلار) براي كمك به بوسني به منظور رويارويي با هجوم مهاجران پيش از فرارسيدن فصل زمستان اختصاص داده است كه اين بودجه از طريق سازمان بين المللي مهاجرت و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد انتقال داده مي شود.

بيش از يك ميليون مهاجر و پناهجو در سال هاي 2015 و 2016 در مسير دستيابي و رسيدن به كشورهاي ثروتمندتر اروپايي، بوسني را دور زده اند كه هنوز زخم هاي آن از درگيري هاي ويرانگر دهه 1990 بهبود نيافته است.

اما اين بار كه ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مانند مجارستان و اسلووني، مرزهاي خود را كاملا بسته اند، بوسني به گذرگاه اصلي مهاجران تبديل شده است.

امدادگران با توجه به نزديك شدن به فصل زمستان و تشديد سرما، براي رساندن امكانات زندگي و مواد غذايي به بيش از سه هزار مهاجر و پناهجوي ساكن در سه مركز بدون امكانات در شهرهاي بيهاج و وليكاكلادوسا بوسني در جوار مرزهاي كرواسي تلاش مي كنند.

بيش از 2 هزار مهاجر و پناهجو جاي داده شده در چادرها و كانتينرهاي گرم واقع در يك شهرك كوچك اسكان پناهجويان كه در تالارهاي بزرگ و وسيع سيماني يك كارخانه تعطيل شده، ايجاد شده است، روزانه سه وعده غذا دريافت مي كنند و به خدمات درماني دسترسي دارند.

كميسيارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد كه به پناهجويان و مهاجران براي درخواست پناهندگي كمك مي كند، مي گويد كه روند كارها در بوسني كند و پيچيده است.

هر چند مسئولان محلي در شمال غربي بوسني، ورود مهاجران تازه را به علت نبود دسترسي به امكانات محدود كرده اند، اما ساكنان بيهاج كه هنوز معضل آوارگي خود را در جنگ هاي داخلي دهه 1990 به ياد دارند، براي كمك به آنان تلاش مي كنند.

كرواسي كه تازه ترين عضو اتحاديه اروپا به شمار مي رود، اتهامات برخورد شديد ماموران پليس مرزي خود را براي رويارويي با پناهجويان بالقوه، تكذيب كرده است.