پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نشست تغييرات آب و هوايي در كاتوويتسه لهستان
دوشنبه، 12 آذر 1397 - 20:20 کد خبر:29943

كنفرانس سران تغييرات آب و هوايي ملل متحد با حضور  شمار زيادي از روساي جمهور، معاونين، نخست وزيران ، وزرا و مقامات ارشد كشورهاي عضو ملل متحد با شعار « تغيبر با هم» با سخنان نخست وزير فيجي رييس قبلي كنفرانس آغاز بكار كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از سفارت جمهوري اسلامي ايران در ورشو، مهم‌ترين مباحث اين نشست اجرايي شدن معاهده پاريس و كاهش گازهاي گلخانه اي براي جلوگيري از گرم شدن كره زمين و آثار مخرب  آن از جمله مهاجرتهاي دسته جمعي و گسترش فقر، تهديد امنيت غذايي و تنش‌هاي اجتماعي و همچنين نحوه مشاركت عملي و مالي كشورهاي توسعه يافته و انتقال تكنولوژي  در كنار ديگر كشورها براي دست يابي به اين هدف مي باشد. دبير كل سازمان ملل متحد ضمن اعلام خطرجهاني تغييرات اقليمي از وجوه مثبت تغيير به رويكرد اقتصاد كربن كه مولد ۶۵ ميليون شغل جديد است اشاره نمود.

از سوي جمهوري اسلامي ايران نيز يك هيات تخصصي به رياست دكتر ناصر مقدسي، مشاور امور بين الملل رييس سازمان محيط زيست كشورمان در اين نشست حضور دارند و در كميته ها و جلسات فني و كاري كه از دو روز گذشته شروع شده و تا ۲۴ آذرماه ادامه خواهد داشت مشاركت فعال دارد.

جمهوري اسلامي ايران  رياست كشورهاي محور در حال توسعه  تحت عنوان LMDC / گروه همفكر كشورهاي در حال توسعه را برعهده دارد و تلاش دارد تا در همكاري نزديك با ديگر گروهها جبهه قوي را در مقابل كشورهاي صنعتي كه مسئوليت تاريخي گرمايش جهاني را به عهده دارند ايجاد نمايد.

گفتني است نخست وزير فيجي در ابتداي جلسه پس از سخنراني در خصوص اهميت توافقات زيست محيطي بين المللي رياست كنفرانس را به اندژي دودا رييس جمهوري لهستان تحويل داد.

علاوه بر رييس جمهوري ميزبان، دبيركل ملل متحد، رييس مجمع عمومي ملل متحد، وزير محيط زيست لهستان، مديرعامل بانك جهاني و معاون وزير محيط زيست لهستان و رييس دبيرخانه كاپ ۲۴ سخنراني و بر اهميت اجرايي شدن معاهده پاريس و توجه جهاني به نگراني هاي زيست محيطي تاكيد و خواستار همراهي بين المللي شدند.