پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : يونان قاچاق اعضا كودكان را لاپوشاني مي كرد؟
یکشنبه، 11 آذر 1397 - 09:17 کد خبر:29931

شبكه خبري «راشاتودي» گزارش داد: نيكوس كوتزياس وزير امورخارجه سابق يونان براي دومين بار در ماه هاي اخير برخي از ديپلمات هاي اين كشور را به اعطاي ويزا به «كودكان تنها» با هدف «قاچاق غيرقانوني اعضاي بدن آنان» متهم كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، كوتزياس كه ماه گذشته بر سر درگيري ها در مورد نام مقدونيه از مقام خود استعفا كرد، با تكرار اين اتهامات اذعان داشت چندين تن از سفراي عالي رتبه اين كشور درارتباط با پرونده مذكور به زندان افتاده اند و 93 پرونده نيز به مراجع قضايي ارجاع داده شده اند.

كوتزياس نخستين باردر ماه اكتبر (مهر-آبان) اين اتهامات را مطرح كرد و افرادي كه در جريان صدور اين ويزاها دست داشته اند را نه تنها «جنايتكار» بلكه «خائن» خواند.

وي همچنين از سكوت رسانه ها در اين باره نيز انتقاد كرد و گفت كه «براي يك كودك 14 ماهه تنها ويزا صادر شده است و رسانه ها آن را لاپوشاني كردند.»

راشاتودي در ادامه نوشت: نگران هايي در اين باره وجود دارد كه هزاران كودك زيرسن قانوني در يونان در خطر سوءاستفاده جنسي يا قاچاق قرار گيرند. به گزارش يكي از رسانه هاي محلي يونان، 3 هزارو 50 كودك مهاجر تنها در اين كشور سرگردان هستند كه 42 درصد از آن ها (1 هزارو 272 نفر) يا بي خانمان بوده يا پناهگاه موقت و غيرمشخص دارند.

«اتحاديه مقامات ديپلماتيك» يونان اتهامات كوتزياس را به عنوان «توهيني بزرگ» رد كرد كه اين تصور «غلط» را ايجاد مي كند كه اكثريت كاركنان وزارت خارجه اين كشور فاسد هستند.

به نقل از بيانيه اين اتحاديه، اين اتهامات اختيار وزارت خارجه يونان و در نتيجه سياست خارجي اين كشور را زيرسوال مي برند.