پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : خودداري معلمان صرب از رفتن به كلاس هاي درس
شنبه، 10 آذر 1397 - 08:33 کد خبر:29921

معلمان عضو چهار اتحاديه آموزش و پرورش صربستان روز پنجشنبه دراعتراض به پايين بودن دستمزدهايشان ؛ با حاضر نشدن در كلاس هاي درس ؛ خواستار افزايش حدود 15 درصدي حقوق خود شدند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، اتحاديه هاي آموزش و پرورش صربستان با پيشنهاد دولت براي افزايش حقوق به ميزان 9 درصد مخالفت كرده و خواستار افزايش حقوق به ميزان 14.6 درصد شده اند.

«ياسنا يانكوويچ» رئيس يكي از 4 اتحاديه كاركنان آموزش و پرورش صربستان در جمع خبرنگاران در بلگراد گفت ما خواستار گروه بندي شاغلين بر اساس سنوات خدمت و مسئوليت هستيم و بر اين اساس افزايش حقوق مي بايستي 14.6 درصد تعيين شود، زيرا كه شاغلين آموزش و پرورش مانند ديگر كاركنان در بخش هاي ديگر ادارات دولتي حقوقشان در گذشته افزايش نيافته است.
وي افزود كه كاركنان آموزش و پرورش بر اساس توافقي كه با نمايندگان وزارت دارايي كرده اند خواهان افزايش حقوق خود هستند.

يانكوويچ همچنين تاكيد كرد كه پس از افزايش حقوق، نمايندگان اتحاديه هاي آموزشي به مذاكرات خود در باره گروه بندي شاغلين آموزش و پرورش با مسئولين در وزارت آموزش و پرورش ادامه خواهند داد.

«اسلوبودان برايكوويچ » رئيس اتحاديه كادر آموزشي وزارت آموزش و پرورش صربستان نيز اشاره كرد كه وزارت دارايي اين كشور افزايش 14.6 درصدي حقوق براي شاغلين آموزش و پرورش را وعده داده بود.

وي افزود كه 4 اتحاديه آموزش و پرورش در ( 11 دسامبر سال جاري/ 17 آذر ماه) در مقابل ساختمان دولت صربستان تظاهرات خواهند كرد .

«سينيشا مالي» وزير دارايي صربستان اخيرا پيشنهاد افزايش حقوق در ادارات دولتي در سال 2019 ميلادي به ميزان هفت تا 12 درصد را مطرح كرده بود.