پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : پ.ك.ك در فهرست تروريستي اتحاديه اروپا
جمعه، 2 آذر 1397 - 21:58 کد خبر:29870
محمود فاضلي


ديوان عدالت اروپا كه مركز آن در كشور لوكزامبورگ است راي به باقي ماندن گروه پ.ك.ك در فهرست تروريستي اتحاديه اروپا حكم صادر كرد. اين ديوان طي رسيدگي به دعوايي كه از سوي پ.ك.ك عليه شوراي اتحاديه اروپا اقامه شده است، با اشاره به اشتباهات اصولي در نگه داشتن گروه تروريستي پ.ك.ك در فهرست گروه‌هاي تروريستي در بين سالهاي 2017-2014، با استناد بر تصميمات جديد بر لزوم باقي ماندن اين گروه در فهرست گروه‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا تأكيد كرد. پ.ك.ك براي لغو تدابير محدود كننده شوراي اروپا عليه اين گروه به دليل فعاليت‌هاي تروريستي آن، در ماه  مي 2014 در نزد ديوان عدالت اروپا اقامه دعوا كرده بود. شوراي اتحاديه اروپا در سال 2002 گروه پ.ك.ك را به فهرست گروه‌هاي تروريستي خود اضافه كرده بود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از اعتماد ،مبارزه همه جانبه تركيه عليه فعاليت‌هاي نظامي و سياسي اين گروه درصدر برنامه‌هاي دولت حزب عدالت و توسعه تركيه پس از روي كار آمدن اين حزب بوده است. گزارش اخير سليمان سويلو وزير كشور تركيه در كميسيون طرح و برنامه پارلمان نشان مي‌دهد كه اقدامات دولت عليه اين گروه تا چه ميزان جدي بوده است. طبق اين گزارش در سال جاري درعمليات‌ مختلف كه عليه گروه پ.ك.ك صورت گرفته است 1289 نفر از اعضاي اين گروه كشته شده و تعداد زيادي نيز دستگير شدند. در دو سال گذشته عمليات نظامي عليه اين گروه در مناطق روستايي 173 درصد افزايش يافته است. آنكارا مدعي است در نتيجه اقدامات نيروي نظامي و انتظامي تركيه، تعداد حملات مسلحانه در سال گذشته 965 مورد بوده است در 2018 به 677 مورد كاهش و تعداد عمليات تروريستي كه با استفاده از مين و بمب‌هاي دست ساز انجام شده است نيز از 250 به 148 مورد كاهش نشان مي‌دهد. بزعم ترك‌ها، تعداد تروريست‌ها در داخل كشور نيز با 69 درصد و از 2475 نفر در سال 2016، به حدود 876 نفر در سال 2018 كاهش يافته است. ميزان جذب نيرو به گروه پ.ك.ك نيز به حداقل آن در30 سال گذشته رسيده است.

يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مبارزه با تروريسم تركيه تلاش در راستاي متقاعد كردن وابستگان گروه تروريستي براي ترك اين گروه از فعاليت‌هاي تروريستي است. در اين چارچوب نيز در سال 2017 تعداد 380 و در سال 2018 تاكنون 343 نفر از منسوبين گروه تروريستي پ.ك.ك به نيروهاي امنيتي تركيه تسليم شدند. 136 نفر از اين افراد در سال گذشته و 146 نفر از آنها در سال جاري از طريق برقراري ارتباط ميان آنها با اعضاي خانواده‌هايشان متقاعد شدند خود را به نيروهاي امنيتي تركيه تسليم كنند. درسال 2018 ميلادي 100 تن از اعضاي اين گروه كشته شدند. همچنين از 308 مورد عمليات تروريستي مهم، ممانعت به عمل آمده است. از اين تعداد 285 عملكرد تروريستي با مواد منفجره و 2 مورد عمليات با خودروي بمب‌گذاري شده طراحي شده بود.

درگيري تركيه با اعضاي اين گروه 141 قرباني داشته است. از اين تعداد 25 نفر غير نظامي، 49 نفر از نزديكان ارتش تركيه، 39 نفر از نيروهاي ژاندارمري، 6 نفر از نيروهاي پليس و 22 نفر نيز از محافظين روستاها بوده‌اند. درسال 2018 در مجموع 101 شهردار از جمله شهرداران 10 استان، 69 شهرستان و 22 منطقه به اتهام حمايت از اين گروه از كار بركنار شدند. 94 نفر از اين شهرداران با اعضاي گروه پ.ك.ك و 7 نفر از آنها نيز با گروه فتح الله گولن در ارتباط بودند. تركيه همچنين مدعي است هواپيما‌هاي بدون سرنشين مبارزه با ترور را براي نيرو‌هاي مسلح و نهاد‌هاي امنيتي تركيه راحت‌تر كرده و از 2 نوع هواپيماي بدون سرنشين مسلح و غيرمسلح در تعقيب و انجام عمليات عليه پ. ك. ك. استفاده مي‌شود.

از ديگر موضوعات مهم تعيين جايزه 12 ميليون دلاري آمريكا به عنوان جايزه براي ارائه اطلاعات منجر به كشف مكان سه تن از اعضاي سازمان «پ.ك.ك» است. آنكارا اگرچه از تعيين جايزه نقدي ازسوي دولت آمريكا براي ارائه اطلاعاتي در مورد مكان اختفاي اعضاي گروه «پ.ك.ك» استقبال كرده اما انتظار دارد اين تصميم با اقدامات عملي عليه «پ.ك.ك» و شاخه‌هاي آن در سوريه و عراق همراه شود. به باور آنكارا، اين يك تصميم دير هنگام  است و ما بارها به آنها گفته‌ايم بين اين دو گروه پيوندهاي ساختاري وجود دارد و ارتباط ميان اين گروه‌ها ارتباط ابزاري نيست. درپشت پرده اين اقدام آمريكا نيز يك حسابرسي سرپوشيده وجود دارد.

آمريكا درمنطقه تحت كنترل خود در شمال سوريه، از گروه ي.پ.گ خواستار قطع روابط آنها با پ.ك.ك است. اين كشوركه به حمايت‌هاي خود از نيروهاي دموكراتيك سوريه كه شامل عناصر ي.پ.گ نيز مي‌باشند همچنان ادامه مي‌دهد، به منظور متوقف كردن عمليات ارتش تركيه عليه شمال سوريه تدابيري را اتخاذ مي‌كند. در اين راستا براي قطع روابط ي.پ.گ با پ.ك.ك اولين گام برداشته شد. آمريكا به مسئولين ي.پ.گ براي قطع دريافت دستورالعمل از گروه تروريستي پ.ك.ك و ايجاد تنش در بين طرفين پس از اين هشدار داده است. بزعم ترك‌ها آمريكا از طريق مقابله با پ.ك.ك درصدد متقاعد كردن تركيه براي پذيرش پ.ي.د هستند، هدفي كه ترك‌ها با آن به شدت مخالفند.

مبارزه تركيه با اين گروه در حالي ادامه دارد كه نتايج نظرسنجي جديد شركت تحقيقاتي «اوپتيمار» نشان مي‌دهد 6/17 مردم تركيه «ترور» را دومين مشكل كنوني اين كشور پس از «اقتصاد- 5/47 درصد» مي‌دانند و بيكاري با 7/9 درصد و آموزش با 7/8 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته است. اعتماد مردم به نهاد رياست جمهوري با 4/18 درصد، پليس با 5/13 درصد در رديف دوم، دادگاه قانون اساسي با 4/8 درصد در رديف سوم و نيروهاي مسلح تركيه با 7/7 درصد در رديف چهارم قرار گرفته‌اند.