پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : 45 هزار شهروند كوزوويي ترك تابعيت كرده اند
دوشنبه، 28 آبان 1397 - 09:52 کد خبر:29838

بيش از 45 هزار شهروند كوزوو به دليل زندگي در يك كشور خارجي تابعيت كوزوويي خود را ترك كرده اند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، اين رقم ترك تابعيت براي يك كشور كوچك با جمعيت حدود يك ميليون و 800 هزار نفر بسيار نگران كننده است.

'ليريدون نظيري' رئيس اداره شهروندي وزارت كشور كوزوو اخيرا به رسانه خبري «كوزوو پرس» گفته بود: از سال 2009 تاكنون هر ساله حدود 5 هزار شهروند كوزوويي تابعيت خود را ترك مي كنند.

نظيري افزود: اين پديده به اين دليل اتفاق مي افتد كه برخي كشورهاي اتحاديه اروپا كه ساكنان كوزوويي در آن ها زندگي مي كنند، مليت دوگانه را قبول ندارند و به اين دليل است كه شهروندان كوزوو تابعيت خود را ترك مي كنند.

وي همچنين تاكيد كرد كه حدود 70 درصد از شهروندان كوزوويي كه تابعيت خود را ترك كرده اند به آلمان درخواست شهروندي داده اند.

اين مقام وزارت كشور كوزوو انكار كرد كه دليل ترك تابعيت شهروندان كوزوو بيشتر به اين خاطر مي باشد كه اتحاديه اروپا رواديد براي شهروندان كوزوو را لغو نكرده است.

شهروندان كوزوو پس از اعلام استقلال از صربستان به دليل مسائل اقتصادي و رفاهي و نبودن فرصت هاي اشتغال به كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله آلمان، اتريش و كشورهاي اسكانديناوي مهاجرت كرده اند.

برآورد شده است كه حدود 700 هزار شهروند كوزوو در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و آمريكا بطور موقت و يا دائم زندگي مي كنند.

كوزوو براساس قطعنامه 1244شوراي امنيت سازمان ملل متحد از ژوئن سال 1999، تحت قيموميت هيات غيرنظامي اين سازمان قرار گرفته و نيروهاي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) موسوم به 'كي فور' براي تامين امنيت در اين سرزمين مستقر شده اند.

پارلمان كوزوو در فوريه 2008 به طور يكجانبه استقلال اين بخش از صربستان را اعلام كرد. اما بلگراد با اعلام اين كه كوزوو، استان جنوبي صربستان است، اعلام يكجانبه استقلال آن را قبول ندارد و خواهان باطل شدن سند استقلال كوزوو از راه هاي ديپلماتيك و صلح آميز است.

مقامات بلندپايه صربستان بارها تاكيد كرده اند كه حكومت اين كشور هرگز استقلال كوزوو را به رسميت نمي شناسد و دولت بلگراد هميشه در كنار صرب هاي اين سرزمين قرار دارد.