پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : نظر مقام قبرسي درباره دولت غيرمتمركز
یکشنبه، 20 آبان 1397 - 09:00 کد خبر:29771

رئيس جمهوري قبرس يوناني‌نشين از پيشنهادش براي يك دولت فدرال غيرمتمركز دفاع كرده و گفت كه اين رويكرد، بهترين روند براي صلح و اتحاد دو بخش قبرس است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايسنا، نيكوس آناستازيادس، رئيس جمهوري قبرس يوناني‌نشين گفت كه اگر توافق اتحاد مجدد با قبرس ترك‌نشين به دست بيايد، يك دولت غيرمتمركز براي روند صلح بهتر است.

وي ادامه داد، اعطاي اختيار بيشتر به قبرس يوناني‌نشين و ترك‌نشين باعث كمتر شدن بن‌بست‌هاي موجود در تصميم گيري در سطح فدرال شده و توافق صلح را موفقتر مي‌كند.

رئيس جمهوري قبرس يوناني‌نشين به مسئوليت‌هايي كه به هر دو منطقه واگذار مي‌شود، نپرداخت اما گفت كه هرگونه تمركززدايي، تماميت ارضي، يكپارچگي، امنيت يا اقتصاد قلمروي قبرس را تحت تاثير قرار نمي‌دهد.

وي همچنين گفت كه اعطاي اختيارات بيشتر به دو قبرس براي تصميم گيري در مسائل مشترك باعث كاهش نگراني‌هاي قبرس ترك‌نشين درباره تصميم گيري انحصاري توسط دولت قبرس يوناني‌نشين مي‌شود.

رئيس جمهوري قبرس يوناني‌نشين همچنين بار ديگر تاكيد كرد كه پيشنهادش بر مبناي مدل فدرال دو منطقه‌اي با توجه به آن چيزي است كه روساي جمهوري سابق نيز آن را خواستار بودند.