پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : همكاري فرهنگي كرواسي و آذربايجان
یکشنبه، 22 مهر 1397 - 09:40 کد خبر:29606
سيد حسين موسوي


بنا به دعوت رئيس جمهور كرواسي، كليندا گرابار كيتارويچ، الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان از اين كشور ديدار رسمي كرد.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از سايت وزارت فرهنگ كرواسي ، طي اين سفر، "برنامه همكاري فرهنگي بين وزارت فرهنگ جمهوري كرواسي و وزارت فرهنگ آذربايجان براي سال هاي 2018، 2019 و 2020 امضا شد.

رئيس جمهوركروآسي گفت با رئيس جمهور علي اف، درباره "ظرفيت هاي موجود براي همكاري  در زمينه انرژي، اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوري، آموزش و پرورش" گفتگو كرديم.
 
برنامه هاي همكاري فرهنگي و همكاري در زمينه كشاورزي، به ويژه ضرورت تقويت مبادلات تجاري مورد تأكيد قرار گرفت. برنامه همكاري فرهنگي از طرف كروات ها توسط دكتر نينا اوبلنا كورژينك وزير فرهنگ كرواسي و از طرف آذربايجان آقاي المار ممدياروف وزير خارجه امضا شد.      

آذر بايجان در چند سال اخير در عرصه هاي گوناگون سياسي فرهنگي اقتصادي و نظامي در كشورهاي شرق اروپا، كروآسي، صربستان، مقدونيه، اسلووني و مونته نگرو و بوسني هرزه گووين حضوري فعال و گسترده داشته است. توافقنامه جديد همكاري روابط جمهوري آذربايجان و كرواسي راهبردي و عمدتا در چارچوب اتحاديه اروپا مطرح شده است.

 در مجموع، سفر رئيس جمهوري آذربايجان به كرواسي را بايد يكي ديگر از تلاش هاي جديد باكو به منظور تقويت هرچه بيشتر رابطه با كشورهاي اروپايي و گسترش حضور در جامعه بالكان قلمدادكرد.

 آذربايجان سفارت خود را در سال 2011 در زاگرب افتتاح كرد.

نكته قابل ذكر اين است كه در بعد فرهنگي اكثر كشورهاي اطراف ايران مانند هند، روسيه، آذربايجان، عربستان و به خصوص تركيه‌/ با 2 نمايندگي فرهنگي/ در زاگرب، از عضويت كرواسي در اتحاديه اروپا و وجوه مشترك خود بهره هاي لازم را خواهند برد.  اما ايران، امروز با وجود سابقه فعاليت فرهنگي بيش از  دو دهه در اين كشور ، فاقد نمايندگي فرهنگي در زاگرب است.

Mousavi22@hotmail.com