پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و بالكان
چهارشنبه، 14 شهریور 1397 - 14:31 کد خبر:29327
گروه نويسندگان


انتشار مجموعه مقالات همايش «بررسي انديشه‌هاي نعيم فراشري، شاعر فارسي‌سراي آلباني»

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،كتاب مجموعه مقالات ارايه شده در همايش بين‌المللي «بررسي انديشه‌هاي نعيم فراشري، شاعر فارسي‌سراي آلباني» به همت دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين‌المللي، چاپ و منتشر شد.

 كتاب مجموعه مقالات ارايه شده در همايش بين‌المللي «بررسي انديشه‌هاي نعيم فراشري، شاعر فارسي‌سراي آلباني» در چارچوب گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و بالكان، به همت دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين‌المللي، مستقر در مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، چاپ و منتشر شد.

جميله كوكبي، فاطمه اسماعيلي و اسماعيل تقي‌زاده، تدوين‌گران اين كتاب 100 صفحه‌اي هستند كه از سوي انتشارات بين‌المللي الهدي (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) در 1000 نسخه و با قيمت 2000 تومان وارد بازار نشر و كتاب كشور شده است.

اين كتاب شامل بخش‌هاي مقدمه دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين‌المللي، مقدمه دبيرخانه همايش، گزارش مراسم افتتاحيه، گزارش كميسيون عرفان و تصوف، گزارش كميسيون زبان و ادب فارسي، گزارش مراسم اختتاميه، و ضمائم، است.

اين خبر مي‌افزايد: اولين دور گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و بالكان با عنوان «همايش بين‌المللي بررسي انديشه‌هاي محمدنعيم فراشري، شاعر فارسي‌سراي آلباني» 14 اسفندماه سال گذشته با حضور تني چند از انديشمندان ايران، آلباني، مقدونيه و بوسني‌وهرزگوين، در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، برگزار شد.