پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : گورباچف و بن بست روابط روسيه و آمريكا
چهارشنبه، 16 خرداد 1397 - 10:48 کد خبر:28693

رئيس جمهوري اتحاد جماهير پيشين شوروي روابط روسيه و آمريكا را به بن بست تشبيه و به سران دو كشور توصيه كرد از تشديد سياست تحريمي عليه يكديگر و اعمال متقابل تحريم ها و اظهارات خصومت جويانه خودداري كنند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ريانووستي، ميخائيل گورباچف گفت: روسيه و آمريكا نبايد تا ابد با يكديگر رويارويي كنند، مساله اصلي امروز اين است كه چه بايد كرد تا از بن بست كنوني در روابط دو كشور خارج شد و مناسبات روسيه و آمريكا از نقطه ركود كامل به سوي توسعه حركت كند.

وي تصريح كرد: ما سال 2017 را از دست داديم و تقريبا نيمي از سال 2018 هم گذشته است و بايد فرصت ازدست رفته براي بهبود روابط روسيه و آمريكا جبران شود.

گورباچف ادامه داد: در وهله اول توصيه مي كنم كه از تشديد تحريم ها ميان روسيه و آمريكا خودداري شود و مقام هاي دو كشور اظهارات خصمانه عليه يكديگر بيان نكنند و سران دو كشور هر چه زودتر با هم ديدار كنند.

وي با بيان اينكه برگزار نشدن مذاكرات كامل ميان روساي جمهوري روسيه و آمريكا يك مساله غيرعادي است، افزود: بايد دستور كار مذاكرات سران دو كشور را تعيين كرد.

گورباچف با بيان اينكه مهار مسابقه تسليحاتي، ثبات و تاييد توافقنامه كاهش تسليحات راهبردي بايد در اولويت سران دو كشور قرار گيرد، گفت: در اين مسائل بايد تحرك لازم از طرف روساي جمهوري دو كشور صورت گيرد علاوه بر اين بايد گفت وگوها بين دو كشور ازجمله درباره مسائل منطقه اي و جهاني و موضوعات دوجانبه آغاز شود.