پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : قانون اساسي مجارستان تغيير مي كند
چهارشنبه، 16 خرداد 1397 - 10:28 کد خبر:28687
مجارستان كه عضو اتحاديه اروپاست از اواخر سال 2015ميلادي به دليل مشكلات زياد و ناتواني در پذيرفتن و كنترل مهاجران و انتقال آنها به ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا، با كشيدن سيم خاردار در مرزهاي خود با صربستان و كرواسي از ورود آوارگان و پناهجويان جنگي جلوگيري كرده است.


دولت مجارستان پيش نويس جديد قانون اساسي خود را در ارتباط با مهاجران آماده كرده و در صورتي كه در مجلس تصويب شود قانون اساسي اين كشور تغيير كند، از انتقال پناهجويان به مجارستان توسط ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا جلوگيري مي شود.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، مجارستان، لهستان، جمهوري چك و اسلووني با طرح اتحاديه اروپا براي انتقال 160 هزار پناهجو از سوريه و اريتره به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از ايتاليا و يونان كه در اردوگاه هاي پذيرش مهاجران بوده ،مخالف هستند.

پارلمان مجارستان به رغم اينكه اكنون شمار كمي از مهاجران براي ورود به درون مرزهاي اين كشور در انتظار طولاني بسر مي برند، بحث و گفت و گو مي كنند.

بر اساس قوانين مجارستان افرادي كه به مهاجران غيرقانوني در درخواست پناهندگي كمك مي كنند، مجرم شناخته مي شوند.

بر اساس اين گزارش، انتظار مي رود كه پيش نويس قانون مجارستان در خصوص مهاجران هفته آينده به تصويب برسد. زيرا كه حزب فيديس به رهبري ويكتور اوربان نخست وزير مجارستان از اكثريت دو سوم نمايندگان برخوردار است.

اوربان و اعضاي حزب‌اش از مخالفين سرسخت سياست‌هاي مهاجران غيرقانوني و پناهجويان در اتحاديه اروپا هستند.

نخست وزير ملي گراي مجارستان كه از مخالفان سرسخت ورود مهاجران به كشورش است، به تازگي اعلام كرد كه وظيفه اصلي دولت جديد وي حفاظت از امنيت و فرهنگ مسيحي مجارستان است.

وي با پذيرش مهاجران و پناهجويان كه عمدتا مسلمان از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا هستند، شديدا مخالفند.

برخي از دولت هاي غربي كه خود عامل آواره شدن ميليون ها انسان بيگناه در سوريه و عراق هستند، حاضر به پذيرش و اعطاي پناهندگي به اين آوارگان نيستند و حتي با سخت گيري و بي توجهي به آنان، سبب وخامت اوضاع زندگي آنان شده اند و هر روز محدوديت هاي بيشتري در برابر پناه جويان قرار مي دهند.

مقام هاي اتحاديه اروپا نيز به رغم برگزاري جلسات متعدد و گرفتن برخي از تصميم هاي، هنوز نتوانسته اند اين بحران را حل كنند؛ چرا كه كشورها به تعهدات پذيرفته شده خود در اين باره عمل نمي كنند.

كشورهاي ثروتمند اتحاديه اروپا مانند آلمان تلاش دارند كه توافق نامه جديد براي مهاجران را بصورتي تنظيم كنند كه هيچ يك از اعضاي اتحاديه اروپا نتواند از پذيرش مهاجرين خود داري كند. از جمله مجارستان و لهستان كه با توافق نامه اتحاديه اروپا از سال 2016 براي سهميه بندي مهاجران و پناهجويان بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مخالف هستند.

پس از مسدود شدن مرزهاي كشورهاي بالكان غربي از سال 2016 بر آنچه دولت هاي آنها مهاجران غير قانوني مي خوانند، اگر چه تعداد ورود و خروج اين افراد كاهش يافته است، اما اتحاديه اروپا هيچ سياست قاطعي براي اين بحران كه دولت هاي عضو آن حدود 7 سال است با آن رو به رو هستند، در پيش نگرفته است.

كميسيون اروپا با توجه به اهميت مسائل مربوط به مهاجران براي حفاظت از مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا و هدايت كردن امور آنها، براي بودجه جديد چند ساله اتحاديه اروپا در فواصل زماني 2021 تا 2027 ميلادي 35 ميليارد يورو را پيشنهاد كرده است كه تقريبا سه برابر بيش از بودجه كنوني است.

مجارستان به طرح اتحاديه اروپا از سال 2016 درباره توزيع مجدد 120 هزار پناهجو ميان 28 كشور عضو به ديوان عدالت اروپا شكايت كرده است.

دادگاه عالي اتحاديه اروپا به تازگي شكايت مجارستان و اسلواكي را در مخالفت با سهميه بندي مهاجران و پناهجويان بين كشورهاي عضو اين اتحاديه رد كرده است.

وزيران كشور اتحاديه اروپا در سال 2016 ميلادي در نشست بروكسل، طرحي را در مورد تقسيم 120 هزار آواره جنگي ارائه كردند كه با وجود مخالفت قاطع برخي كشورهاي شرق اروپا، تصويب شد.

آوارگان جنگي و پناهجويان پس از بسته شدن مرزهاي مجارستان با كرواسي، براي ادامه مسير خود به كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا از جمله آلمان، هلند و سوئد مسير خود را تغيير داده بصورت گسترده از كرواسي به طرف اسلووني راهي مي شوند و سپس از طريق اين كشور به طرف اتريش و آلمان مي روند.

مجارستان كه عضو اتحاديه اروپاست از اواخر سال 2015ميلادي به دليل مشكلات زياد و ناتواني در پذيرفتن و كنترل مهاجران و انتقال آنها به ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا، با كشيدن سيم خاردار در مرزهاي خود با صربستان و كرواسي از ورود آوارگان و پناهجويان جنگي جلوگيري كرده است.