پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : توافق‌ روسيه و اردن براي ساخت راكتور هسته‌اي
یکشنبه، 6 خرداد 1397 - 10:40 کد خبر:28626

روسيه و اردن توافق‌نامه براي ساخت يك ميكرو راكتور هسته‌اي در امان امضا كردند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از خبرگزاري اردن، سازمان انرژي هسته‌اي اردن در بيانيه‌اي اعلام كرد كه با شركت "روس اتم" روسيه ۲۴ مه توافق‌نامه مذكور را به امضا رسانده است.

طبق اين بيانيه، توافق‌نامه در چارچوب تصميم اردن–روسيه مبني بر همكاري در زمينه ميكرو راكتورهاي هسته‌اي و در راستاي تكميل همكاري و مطالعات انجام شده در ارتباط با راكتورهاي بزرگ انرژي هسته‌اي قرار دارد.

اردن تصريح كرد، دو طرف از طريق همكاري در زمنيه ميكرو راكتورهاي هسته‌اي و امكان استفاده اين نوع راكتور در اردن انتظار دارند منافع دو كشور تامين شود.

روسيه و اردن به صورت مستمر در زمينه توسعه منابع انساني همكاري دارند و دانشگاه پژوهش‌هاي هسته‌اي روسيه حدود ۱۰۰ دانشجوي اردني را در مرحله كارشناسي در چارچوب اجراي برنامه هسته‌اي اين كشور پذيرفته است.