پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : راهبرد جديد اتحاديه اروپا در بالكان غربي
پنجشنبه، 19 بهمن 1396 - 10:22 کد خبر:27911
يكي از دلايل مهم تغيير رويكرد اتحاديه اروپا به كشورهاي بحران زده بالكان و دادن وعده محسوس تر و جدي تر براي عضويت در اتحاديه اروپا نگراني از نفوذ روسيه و چين در اين كشورها و پر رنگ ترشدن نقش اثرگذار آن ها در فرآيند سياسي و تجاري منطقه بالكان غربي است.


 فدريكا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا خواستار توسعه اتحاديه اروپا در غرب بالكان شد.

رسانه هاي اروپايي از اين توصيه به عنوان نقشه راه و راهبرد اتحاديه اروپا براي كشورهاي بحران زده بالكان در اتحاديه اروپا نام بردند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از آريا، «فدريكا موگريني»،‌ مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پي انتشاراين گزارش به خبرنگاران دراستراسبورگ گفت، آخرين موج الحاق، شش كشور آلباني، بوسني و هرزگووين، كوزوو، مقدونيه، مونته نگرو و صربستان را در بر مي گيرد.

موگريني اعلام كرد كه ماه‌هاي آينده مي تواند براي تاريخ اروپا و اين كشورها سرنوشت ساز باشد.

كرواسي آخرين كشوري بود كه در سال 2013 پس از هشت سال مذاكره و رسيدن به استانداردهاي اتحاديه اروپا مجوز ورود به اين اتحاديه را به عنوان بيست وهشتمين عضو اتحاديه اروپا دريافت كرد.

«ژان كلود يونكر» زماني كه در سال 2104 به عنوان رئيس كميسيون اروپا انتخاب شد، اعلام كرد كه اتحاديه اروپا در آينده نزديكي عضو جديد نخواهد پذيرفت.

با اين حال اتحاديه اروپا كوشيد بحرانهاي داخلي و بين كشوري كانونهاي بحراني در بالكان را با وعده عضويت در اتحاديه اروپا در آينده غيرقابل پيش بيني مديريت كند.

تلاش براي ايجاد آشتي ملي در كشورهاي بحران زده مقدونيه و آلباني درهمين چارچوب انجام مي شد.

تلاش ناكام اتحاديه اروپا براي وحدت و انسجام ميان مسلمانان، صرب هاي تجزيه طلب و كروات هاي بوسني با همين وعده عضويت در آينده غيرقابل پيش بيني در اتحاديه اروپا انجام شد.

شبه جزيره بالكان
درچند سال گذشته تحولاتي در بالكان غربي رخ داد كه اتحاديه اروپا را وادار به تغيير استراتژي اش در قبال كشورهاي بحران زده اين منطقه و حضور فعالتر كرده است.

بالكان غربي درطول تاريخ منطقه حائلي بوده كه براي اروپا بحران ساز و تهديد آفرين بوده است.

پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي نظامهاي كمونيستي، بالكان به كانون بحران و تهديد در اتحاديه اروپا تبديل شد.

در اين ميان آمريكا، روسيه، چين و تركيه تلاش كردند از اين موقعيت براي توسعه نفوذ خود در اروپا استفاده كنند. در چند سال گذشته چين و روسيه سرمايه گذاريهاي زيادي در كشورهاي بالكان غربي كرده و از شركاي تجاري بزرگ كشورهاي اين منطقه هستند.

ابراز نگراني اتحاديه اروپا از نفوذ روسيه و چين در كشورهاي بحران زده بالكان

يكي از دلايل مهم تغيير رويكرد اتحاديه اروپا به كشورهاي بحران زده بالكان و دادن وعده محسوس تر و جدي تر براي عضويت در اتحاديه اروپا نگراني از نفوذ روسيه و چين در اين كشورها و پر رنگ ترشدن نقش اثرگذار اين كشورها در فرآيندهاي سياسي و تجاري و انرژي منطقه بالكان غربي است.

«الكساندر بورمولي»، رئيس بخش همگرايي اروپايي در موسسه روابط بين الملل دانشگاه دولتي مسكو در اين باره گفت، اروپايي‌ها اكنون توجه بيشتري به منطقه بالكان پيدا كرده اند.

بالكان منطقه اي نسبتاً آشفته است كه از مناقشات نژادي وجنايات سازمان يافته رنج مي برد و به همين دليل اتحاديه اروپا مدتهاست به دنبال تقويت ثبات در اين منطقه است.

ضمن اينكه بالكان منطقه اي ترانزيتي است و به همين دليل بايد با ساختارهاي تامين كننده انرژي كشورهاي اروپاي غربي هماهنگ شود.

مرتضي مكي