پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : معاهده دوستي ميان مقدونيه و بلغارستان
دوشنبه، 9 مرداد 1396 - 14:51 کد خبر:26373

رهبران مقدونيه و بلغارستان به دنبال امضاي يك معاهده دوستي تاريخي با هدف تبديل روابط پرفراز و نشيب خود به روابطي صميمانه و اروپامحور هستند.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از خبرگزاري آنا، زوران زائف نخست وزير مقدونيه و همتاي بلغاري او، بويكو بوريسف، روز سه شنبه (10 مرداد) يك معاهده دوستي تاريخي را در اسكوپيه پايتخت مقدونيه امضا خواهند كرد. هدف از امضاي اين معاهده، كنار گذاشتن اختلاف‌هاي تاريخي پيشين و تمركز روي همكاري‌هاي آينده است.

البته امضاي معاهده دوستي مقدونيه- بلغارستان در هر دو كشور مخالفاني دارد. نخست وزير مقدونيه هفته پيش در پاسخ به منتقدان داخلي گفت كه امضاي اين معاهده به هيچ وجه به زيان مقدونيه نيست. در سوي ديگر، نخست وزير بلغارستان هفته گذشته به پارلمان كشورش اطمينان خاطر داد امضاي اين معاهده، مقدونيه را به متحدي خوب تبديل مي‌كند و در نهايت به ايفاي نقش مناسب بلغارستان در اتحاديه اروپا و ناتو ياري مي رساند.

مقدونيه و بلغارستان از لحاظ زباني و فرهنگي شباهت‌هايي دارند اما ديدگاه هاي متفاوتي درباره تاريخ و زبانشان دارند. ريشه اين ديدگاه‌هاي متفاوت به قرن نوزدهم باز مي‌گردد كه ناسيوناليست‌هاي بلغاري ادعا كردند مقدونيه تحت سلطه امپراتوري عثماني، بخشي از قلمرو بلغارستان است.

اختلاف‌هايي كه از آن زمان به جاي مانده، تاكنون ادامه پيدا كرده است. بلغارستان ديگر مقدونيه را بخشي از قلمرو خود نمي‌داند اما هنوز زبان مقدوني را به رسميت نمي‌شناسد و پژوهشگران بلغاري، آن را گويشي بلغاري مي‌دانند. همچنين ميان اين دو كشور در مورد تعلق انقلابي ها و قهرماناني كه عليه سلطه امپراتوري عثماني قيام كردند، به مقدونيه يا بلغارستان، اختلاف هايي وجود دارد.

تا كنون هر يك از اين دو كشور بارها ديگري را متهم كرده است به حقوق اقليت‌هاي ملي خود كه در كشور مقابل زندگي مي‌كنند، احترام نمي‌گذارد. از اينرو، هدف از امضاي اين معاهده دوستي، كنار گذاشتن اين اختلاف هاي گوناگون و قديمي و تاكيد بر اشتراك‌هاي تاريخي و آينده اي بهتر براي مردم هر دو كشور است.