پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : بررسي جزئيات صادرات گاز به تركيه با حضور وزير نفت
دوشنبه، 22 خرداد 1396 - 21:45 کد خبر:26038
ادعاهاي تركيه يك بار درباره كيفيت گاز و دو بار درخصوص قيمت گاز بوده است كه درخصوص قيمت گاز، ايران يك بار به پرداخت 900 ميليون دلار در دولت قبل محكوم شد و مجدداً تركيه چنين ادعايي را مطرح كرده كه قيمت گاز در ايران از عرف منطقه اي بالاتر بوده كه اين ادعا نيز به ديوان داوري احاله شده است.


سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: ديوان داوري ايران را به مازاد دريافتي 1.9 ميليارد دلاري محكوم كرده كه در اين راستا تاكنون 800 ميليون دلار گاز به تركيه تحويل داده شده است.

به گزارش پايگاه تحليلي – خبري ايران بالكان (ايربا) به نقل از ايرنا، اسدالله قره خاني در تشريح نشست كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس دستور كار كميسيون، وزير نفت به همراه مديرعامل شركت گاز و ساير مسئولان وزارتخانه در كميسيون انرژي حضور يافتند و درباره قرارداد گازي بين ايران و تركيه گزارشي مستند، مبسوط و مفصل ارائه كردند.

نماينده مردم علي آباد كتول در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه زنگنه درباره اصل قرارداد و همچنين مباحثي كه اخيراً تحت عنوان داوري پيش آمده، گزارشي به اعضاي كميسيون ارائه كرد، عنوان كرد: قرارداد مذكور با تركيه 22 ساله بوده كه وزير فراز و فرود اين قرارداد را همانند تغييرات قيمت گاز، هزينه هاي مترتب بر صادرات را تشريح كرد.

**محكوميت ايران به پرداخت 900 ميليون دلار به تركيه درباره قيمت گاز در دولت گذشته
قره خاني با بيان اينكه ادعاي تركيه بر اساس بندهاي قرارداد بوده است، ادامه داد: ادعاهاي تركيه يك بار درباره كيفيت گاز و دو بار درخصوص قيمت گاز بوده است كه درخصوص قيمت گاز، ايران يك بار به پرداخت 900 ميليون دلار در دولت قبل محكوم شد و مجدداً تركيه بار ديگر چنين ادعايي را مطرح كرده كه قيمت گاز قيمت واقعي نيست و قيمت گاز در ايران از عرف منطقه اي بالاتر بوده كه اين ادعا نيز به ديوان داوري احاله شده است.

وي يادآور شد: مذاكرات متعددي بين ايران و تركيه و حتي روساي جمهور دو كشور درخصوص آخرين پرونده صورت گرفت اما متاسفانه اين موضوع فيصله پيدا نكرد و به ديوان داوري ارجاع شد كه بر اين اساس، وزارت نفت قويترين حقوقدانان بين المللي و داخلي را براي دفاع در اين پرونده به كار گرفته است تا خسارات كاهش يابد.

**تاكنون حدود 800 ميليون دلار گاز به كشور تركيه تحويل شده است
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس افزود: در نهايت ديوان داوري ايران را محكوم به پرداخت 1.9ميليارد دلار خسارت كرد كه به شكل رسمي به ايران ابلاغ شد و در اين راستا طرف ترك اعلام كرد از آنجا كه اين رقم اضافه پرداخت بوده، ايران بايد اين مبلغ را به صورت نقدي پرداخت كند.

قره خاني با بيان اينكه ايران پرداخت نقدي خسارت را قبول نكرده است، ادامه داد: وزارت نفت به تركيه اعلام كرد كه به جاي اين رقم خسارت در مدت زمان مناسبي گاز به تركيه صادر مي كند كه تاكنون حدود 800 ميليون دلار گاز به كشور تركيه تحويل شده است كه 1.1 ميليارد دلار باقي مانده كه به مرور زمان پرداخت مي شود.

**صادرات گاز مجاني به تركيه به هيچ وجه صحت ندارد
اين نماينده مردم در مجلس دهم اظهار كرد: صادرات گاز مجاني به تركيه به هيچ وجه صحت ندارد و در واقع ايران مبلغي مازاد قيمت در گذشته دريافت كرده كه بايد باز گرداند.

به گزارش ايربا سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: ايران بين سال هاي 2012 تا 2016 حدود 14.2 ميليارد دلار از تركيه بابت فروش گاز پول دريافت كرده است كه از اين مبلغ 1.9 ميليارد دلار بر اساس رأي ديوان داوري بايد به تركيه بازگردانده شود.