پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان : تحليف رئيس جمهور كرواسي به روايت تصوير
پنجشنبه، 29 بهمن 1388 - 23:04 کد خبر:231
مراسم تحليف كانديداي چپ‌گراي انتخابات رياست جمهوري كرواسي كه در ماه ژانويه با شعار مبارزه عليه فساد و به عضويت‌ در آوردن اين كشور در اتحاديه اروپا به پيروزي رسيد، امروز در زاگرب برگزار شد.


مراسم تحليف رييس جمهور جديد چپ‌گراي كرواسي امروز(پنج‌شنبه) در مراسمي در زاگرب برگزار ‌شد.

به گزارش پايگاه تحليلي - خبري ايران بالكان (ايربا)، ايوو جوسيپوويچ كانديداي چپ‌گراي انتخابات رياست جمهوري كرواسي از حزب سوسيال دموكرات در ماه ژانويه با شعار مبارزه عليه فساد و به عضويت‌ در آوردن اين كشور در اتحاديه اروپا در دوره پنج ساله تصدي‌اش در اين انتخابات به پيروزي رسيد.


استيپ مسيچ رئيس جمهور سابق


يادرانكا كوسور نخست وزير جديد كرواسي

جوسيپوويچ به همراه همسر و دخترش